ARMENIA/UZBEKISTAN(non) Summer A-16 schedule of Trans World Radio India:
0030-0045 on 9900 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Bengali Mon-Fri
0030-0115 on 9900 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Hindi Sun
0045-0115 on 9900 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Bhojpuri Mon-Fri
0045-0115 on 9900 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Nepali Sat
0115-0130 on 9900 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Dzonka
1245-1300 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Kui Sat
1245-1300 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Santhali Sun
1300-1315 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Ho Sat
1300-1315 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Kumaoni Sun
1315-1330 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Marwari Sun-Tue
1315-1330 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Mewari Wed/Thu
1315-1330 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Braj Bhasha Fri
1315-1330 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Bengali Sat
1315-1330 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Dogri Mon-Fri
1315-1430 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Hindi Sat/Sun
1330-1345 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Bondo Sun
1330-1345 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Maithili Mon/Tue
1330-1345 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Kasmiri Wed
1330-1345 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Tibetan Thu
1330-1345 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Haryanvi Fri
1330-1345 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Garhwali Sat
1345-1400 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Hindi Mon-Sat
1345-1400 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Kuruk Sun
1345-1415 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Hindi Mon-Sat
1400-1415 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Kharia Sun
1400-1415 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Awadhi Tue
1400-1415 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Hindi Mon/Wed-Fri
1415-1430 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Magahi Sun/Mon
1415-1430 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Mundari Tue/Wed
1415-1430 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Kuruk Thu-Sat
1415-1430 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Garhwali Mon-Fri
1430-1445 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Sadri Sat/Sun
1430-1445 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Hindi
1430-1500 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Sindhi Mon-Fri
1445-1500 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Chodri Sat/Sun
1445-1515 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Hindi Mon-Sat
1445-1515 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Punjabi Sun
1500-1515 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Bhili Tue/Wed
1500-1515 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Gamit Mon
1500-1515 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Vasavi Thu/Fri
1500-1530 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Gamit Sat/Sun
1515-1530 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Mouchi Mon/Tue
1515-1530 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Dhodiya Wed/Thu
1515-1545 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Punjabi
1515-1615 on 12160 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Punjabi Mon-Fri
1530-1615 on 12055 ERV 300 kW / 100 deg to SoAs Urdu Sat/Sun


GUAM  Summer A-16 schedule of KTWR Trans World Radio Asia, Agana:
0930-1000 on 11965 TWR 100 kW / 248 deg to SEAs Madurese Mon-Sat
0930-1000 on 11965 TWR 100 kW / 248 deg to SEAs Indonesian Sun
1000-1015 on 15235 TWR 200 kW / 305 deg to EaAs Chinese
1000-1015 on 11840 TWR 100 kW / 165 deg to AUS English Sat
1000-1025 on 11840 TWR 100 kW / 165 deg to AUS English Mon-Fri
1000-1030 on 11965 TWR 100 kW / 248 deg to SEAs Sudanese Sun-Fri
1000-1030 on 11965 TWR 100 kW / 248 deg to SEAs Javanese Sat
1015-1100 on 15235 TWR 200 kW / 305 deg to EaAs Chinese Mon-Sat
1030-1100 on 11965 TWR 100 kW / 263 deg to SEAs English Mon-Fri
1100-1110 on 11965 TWR 100 kW / 263 deg to SEAs English Tue-Fri
1100-1230 on 9910 TWR 200 kW / 305 deg to EaAs Chinese Sun-Fri
1115-1200 on 12120 TWR 200 kW / 315 deg to EaAs Chinese
1115-1230 on 9910 TWR 200 kW / 305 deg to EaAs Chinese Sat
1200-1215 on 11580 TWR 200 kW / 315 deg to EaAs Yi Sichuan
1200-1230 on 15390 TWR 100 kW / 293 deg to SoAs Burmese
1215-1245 on 9975 TWR 200 kW / 315 deg to EaAs Chinese Tue-Thu
1215-1245 on 9975 TWR 100 kW / 345 deg to EaAs Japanese Sun
1230-1245 on 15390 TWR 100 kW / 285 deg to SoAs Burmese Sat/Sun
1230-1300 on 9910 TWR 100 kW / 308 deg to EaAs various Mon-Fri
1230-1300 on 15240 TWR 200 kW / 290 deg to SoAs Kokborok Mon-Fri
1230-1300 on 15240 TWR 200 kW / 290 deg to SoAs English Sat
1230-1245 on 11580 TWR 100 kW / 285 deg to SEAs Dzonka Sat/Sun
1245-1330 on 11580 TWR 100 kW / 285 deg to SEAs Vietnamese
1300-1315 on 11935 TWR 100 kW / 290 deg to SoAs Santhali
1300-1315 on 12045 TWR 100 kW / 293 deg to SoAs Sgaw Karen Sat
1300-1330 on 12045 TWR 100 kW / 293 deg to SoAs Sgaw Karen Sun-Fri
1315-1345 on 11935 TWR 100 kW / 290 deg to SoAs Assamese Sun-Fri
1330-1345 on 11580 TWR 100 kW / 285 deg to SEAs Vietnamese Sat
1330-1345 on 11935 TWR 100 kW / 290 deg to SoAs Manipuri Sun
1330-1400 on 9975 TWR 200 kW / 315 deg to EaAs Chinese Sun-Fri
1345-1415 on 9910 TWR 100 kW / 345 deg to EaAs Korean Sat
1345-1445 on 9910 TWR 100 kW / 345 deg to EaAs Korean Sun
1345-1500 on 9910 TWR 100 kW / 345 deg to EaAs Korean Mon-Fri
1345-1400 on 11585 TWR 100 kW / 290 deg to SoAs Dogri Mon-Fri
1345-1415 on 11585 TWR 100 kW / 290 deg to SoAs Hindi Sat/Sun
1400-1415 on 11585 TWR 100 kW / 290 deg to SoAs Garhwali Mon-Fri
1415-1430 on 11585 TWR 100 kW / 290 deg to SoAs Hindi
1430-1510 on 11585 TWR 100 kW / 290 deg to SoAs Hindi Mon-Fri
1400-1430 on 9975 TWR 200 kW / 315 deg to EaAs Cantonese Mon-Fri
1400-1430 on 9975 TWR 200 kW / 315 deg to EaAs Hui Sat/Sun
1530-1600 on 12120 TWR 100 kW / 293 deg to SEAs English Mon-Sat


SWAZILAND  Summer A-16 schedule of Trans World Radio Africa:
0255-0325 on 3200 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Ndebele Mon-Thu
0255-0310 on 3200 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Ndebele Fri
0255-0325 on 3200 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf English Sat
0255-0325 on 3240 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Shona
0325-0340 on 3240 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Ndau
0330-0345 on 11655 KCH 300 kW / 155 deg to EaAf Amharic Sun/Mon/Fri
0330-0345 on 11655 KCH 300 kW / 155 deg to EaAf Oromo Tue
0330-0345 on 11655 KCH 300 kW / 155 deg to EaAf Sidamo Wed/Thu
0342-0357 on 4775 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Lomwe
0400-0430 on 3200 MAN 050 kW / 233 deg to SoAf German Mon-Fri
0400-0500 on 3200 MAN 050 kW / 233 deg to SoAf German Sat/Sun
0400-0430 on 4775 MAN 050 kW / 233 deg to SoAf German Mon-Fri
0400-0500 on 4775 MAN 050 kW / 233 deg to SoAf German Sat/Sun
0500-0800 on 4775 MAN 050 kW / 233 deg to SoAf English
0500-0800 on 6120 MAN 050 kW / 233 deg to SoAf English
1300-1315 on 17680 DHA 250 kW / 230 deg to EaAf Afar Thu-Sun
1400-1415 on 15360 MAN 100 kW / 043 deg to SoAs Urdu
1418-1453 on 7315 MAN 050 kW / 005 deg to SoAf Makhua Sat
1425-1455 on 4760 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf English
1455-1525 on 4760 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Shona
1455-1525 on 9585 MAN 100 kW / 064 deg to MDC French Sat/Sun
1455-1525 on 9585 MAN 100 kW / 064 deg to MDC Malagasy Mon-Fri
1525-1555 on 4760 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Ndebele Mon-Fri
1525-1555 on 4760 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf English Sat/Sun
1555-1625 on 4760 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Shona
1557-1627 on 15105 MAN 100 kW / 013 deg to SoAf Kirundi Mon-Fri
1630-1645 on 15105 KCH 300 kW / 160 deg to EaAf Somali Sun
1630-1700 on 15105 KCH 300 kW / 160 deg to EaAf Somali Mon-Sat
1630-1645 on 3200 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Shangaan Tue
1630-1645 on 3200 MAN 050 kW / 003 deg to SoAf Portuguese Sun
1630-1645 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Amharic Sun/Mon
1630-1645 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Oromo Tue
1630-1645 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Kambaata Fri/Sat
1630-1700 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Oromo Wed/Thu
1645-1700 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Oromo/Borana Mon-Wed
1645-1700 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Hadiyya Fri/Sat
1645-1700 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Oromo Sun
1700-1730 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Amharic
1730-1800 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Oromo Mon-Sat
1730-1830 on 11700 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Amharic Sun
1700-1730 on 7300 MAN 100 kW / 003 deg to SoAf Yawo
1745-1815 on 9475 MAN 100 kW / 005 deg to EaAf Swahili
1802-1832 on 9500 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf English
1832-1847 on 9500 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Swahili Mon
1832-1847 on 9500 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf English Wed-Sat
1832-1902 on 9500 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Swahili Sun
1847-1902 on 9500 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf English Fri/Sat
1847-1902 on 9500 MAN 100 kW / 013 deg to EaAf Juba Arabic Sun-Thu
1820-1850 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Umbunbu Mon-Fri
1850-1905 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Umbunbu Sun-Fri
1850-1905 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Chokwe Sat
1905-1920 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Portuguese Mon/Tue
1905-1920 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Luchazi Wed
1920-1935 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Luvale Thu
1920-1935 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Fiote Fri
1905-1920 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Umbundu Sat
1905-1920 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Kikongo Sun
1920-1935 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Kuanyama Sun
1920-1950 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Portuguese Mon-Fri
1920-2005 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Portuguese Sat
1935-2005 on 6130 MAN 100 kW / 312 deg to SoAf Portuguese Sun
1800-1845 on 9940 KCH 300 kW / 157 deg to EaAf Tigrinya Mon-Thu
1815-1845 on 9940 KCH 300 kW / 157 deg to EaAf Tigrinya Fri
1800-1830 on 9940 KCH 300 kW / 157 deg to EaAf Tigre Sat
1800-1830 on 9940 KCH 300 kW / 157 deg to EaAf Kunama Sun
1830-1900 on 9940 KCH 300 kW / 157 deg to EaAf Tigrinya Sun
1905-1935 on 9940 MAN 100 kW / 343 deg to CeAf Lingala
1935-1955 on 9940 MAN 100 kW / 343 deg to CeAf French